Velkommen til AKS

Arbeid er målet!

AKS er en arbeidsinkluderingsbedrift som jobber aktivt med å finne de gode løsningene i arbeidslivet. Dette skjer i tett samarbeid med samfunnsbevisste virksomheter, som har rekrutteringsbehov og/eller ønsker å bidra gjennom å tilby arenaer for trening og utvikling. Vi har et individuelt fokus rettet mot ressurser, kvalifisering og løsninger i arbeidslivet. Selskapet er tilbyder av kurs og tjenester innen arbeids- og inkluderingsområdet.

De gode historiene

Arbeid er målet!

Vi som jobber hos AKS "brenner" for at mennesker skal lykkes med å komme i jobb. Vi kan være en støttespiller når veivalg skal tas, vi kan være en døråpner inn til arbeidsgivere og vi veileder begge parter i en rekrutteringsprosess.

Vi jobber for å lykkes og drives av de gode historiene.

Noen av de gode historiene har blitt til filmer. Tidligere jobbsøkere forteller sine historier i videoene på siden her.

AKS er en del av Arbeid og Inkludering og tar del i NHOs satsing på inkluderende arbeidsliv gjennom Ringer i Vannet (RIV).

Ringer i Vannet har laget flere flotte informative videoer som forteller om hvordan samarbeidet med en arbeidsinkluderingsbedrift kan være. Ringer i Vannet sine nettsider kan du finne mer informasjon om rekrutteringsmetodikken, og flere filmer med gode historeier.

Arbeidskompetanse og Service AS, Lindøyveien 105, 4373 Egersund, org.nr. 980 252 949

Made by Kari Kindervåg

  • Facebook Social Icon