Jeg er lykkelig fordi jeg fikk melding fra NAV om norskkurs. Jeg fikk sommerfugler i magen.

Kursdeltaker

Yrkesrettet norskopplæring

AKS Kompetanse AS tilbyr yrkesrettet norskopplæring for fremmedspråklige. Opplæringen er målrettet og setter kursdeltakerne i bedre stand til å ivareta sitt yrke eller til å komme inn i det norske arbeidsmarkedet. Kurset varer i 22 uker. 9 ukers teorikurs i gruppe og deretter 13 uker med kombinasjon av teorikurs og praksis i bedrift (4 dager praksis, 1 dag teori).

Kartlegging av ferdigheter
AKS foretar screeningtest av ferdigheter i norsk - skriftlig og muntlig, matematikk og samfunnsfag.

Kartlegging av yrkeskompetanse
Vi kartlegger og analyserer kursdeltakernes yrkeskompetanse gjennom våre kartleggingsverktøy.

Opplæring i norsk skriftlig og muntlig
Grundig yrkesrettet opplæring med trening i norsk muntlig og skriftlig og samfunnsfag. For å sikre en god progresjon, blir kursdeltakerne testet ved oppstart og underveis i kurset for å sikre progresjon.

Skreddersydd opplæring
Opplæringen tilpasses individuelt og skal rettes inn mot yrke/fag-ønsket til deltakerne. Kombinasjonen av praksis og teori er rettet inn mot opplæring i yrket og yrkesrettet norsk.