Daglig leder 

 Fagleder 

 Jobbkonsulent 

 Jobbkonsulent 

 Jobbkonsulent 

 Jobbkonsulent 

 Jobbkonsulent 

 Jobbkonsulent 

 Jobbkonsulent 

 Markedskonsulent/relasjonsbygger 

 Kantineleder 

 Kantinemedarbeider