Arbeidskompetanse og Service AS, Lindøyveien 105, 4373 Egersund, org.nr. 980 252 949

Made by Kari Kindervåg

  • Facebook Social Icon

Do you know your people?

Do you love them?

Mor Theresa

Relasjonsledelse

- AKS TILBYR HJELP MED RELASJONSLEDELSE OG LAGBYGGING

 

Relasjonsledelse øker trivselen og gir bedre resultater

Relasjonsledelse har tatt store deler av Norge med storm den siste tiden. Denne formen for ledelse vektlegger relasjonsbygging og relasjonskompetanse mennesker imellom. Moderne ledelse handler mer om klokskap, ekte menneskeinteresse, gjensidig respekt og avhengighet, enn om metoder og teknikker for å oppnå resultater.

Bærebjelken i en relasjon er gjensidig tillit og respekt mellom de menneskene som utgjør laget, avdelingen eller bedriften. Tillitsbaserte relasjoner mellom leder og medarbeider øker trivselen på arbeidsplassen og motvirker sykefravær. Nyere forskning viser dessuten at kvalitetsrelasjoner mellom leder og medarbeider påvirker arbeidsprestasjoner. Sagt med andre ord: Relasjonsbasert ledelse gir mer tilfredse ansatte som utvikler bedre helse og presterer bedre.  

Relasjonsledelse rører ved noe grunnleggende og universelt hos mennesker. Derfor kommer relasjonsledelse og relasjonskompetanse til nytte overalt der mennesker møtes og samhandler; i arbeidslivet, i foreningslivet og i familie- og privatlivet.

Kjenne og like hverandre

Mor Theresa skulle en gang holde et foredrag om ledelse for en internasjonal forsamling. Hun gikk på podiet med følgende to spørsmål: Do you know your people? Do you love them?

Den kloke damens poeng var dette: Skal du lede folk må du ha tilstrekkelig kjennskap til dem du leder. Overflatekjennskap er ikke nok. Du må kjenne 24 timers mennesket; deres historie og bakgrunn, familiesituasjon, fritidsinteresser og kompetanse i videste forstand.

Videre må du bry deg om dem, vise omsorg og interesse for dem, ikke bare i relasjon til jobben eller prestasjonen i laget, men hele mennesket i deres totale livssituasjon.

Hva kan AKS hjelpe deg med?

Vår medarbeider og relasjonsbygger, Harald Mydland, har utviklet et nært samarbeid med Jan Spurkeland, grunnleggeren av Relasjonsledelse Norge, og en av norges mest benyttede kurs- og konferanseholdere for tiden.

Harald er autorisert i relasjonsledelse og relasjonskompetanse gjennom Relasjonsakademiet, og jobber for tiden med autorisasjon for verktøybruk og metodikk innen moderne relasjonsledelse og lagutvikling.

AKS tilbyr nå profesjonell hjelp til bedrifter, lag og foreninger mv innen blant annet:

  • Intern opplæring i relasjonsledelse og relasjonskompetanse

  • Hjelp til lagutvikling; herunder profesjonell kartlegging av lagkvalitet

  • Profesjonell kartlegging av leders relasjonskompetanse

  • Praktisk og målrettet kartlegging av arbeidsmiljø for å forebygge sykefravær

  • Innføring og praktisk gjennomføring av moderne Du & Jeg-samtaler (medarbeidersamtaler)

  • Skreddersydde utviklingstiltak ut fra din bedrift eller lags behov

 

Kontakt oss for en  uforpliktende samtale om hva vi kan hjelpe deg.

Harald Mydland – telefon 5146 4800 - mobil 990 97 878 – email haraldm@aks-as.no