Team Talk_edited.jpg

Do you know your people?

Do you love them?

Mor Theresa

Relasjonsledelse og teambygging

Hva kan AKS hjelpe deg med?

Vår medarbeider og relasjonsbygger, Harald Mydland, har utviklet et nært samarbeid med Jan Spurkeland, grunnleggeren av Relasjonsledelse Norge, og en av Norges mest benyttede kurs- og konferanseholdere for tiden.

Harald er nå med i Jan Spurkeland sitt kjerne-team på sju med spisskompetanse innen relasjonsledelse i Norge. Gjennom Relasjonsakademiet er Harald autorisert i relasjonsledelse, relasjonskompetanse samt verktøybruk og metodikk innen moderne relasjonsledelse og lagutvikling.

 

AKS tilbyr nå profesjonell hjelp til bedrifter, lag og foreninger mv innen relasjons- og teambygging, forebygging av sykefravær, coaching/utviklingssamtaler mv.

 

Dette gjelder i stikkords form:

 

Evaluering av lagkvalitet. Gode lag/team/avdelinger/firma kan bli enda bedre. Alle på laget blir med på å finne fram til relasjonskvaliteten i firmaet/avdelingen/ledergruppa. Lagets styrker blir avdekket og aktuelle utviklingsområder identifisert.

 

Evaluering av lederes relasjonskompetanse. Hvordan opplever de andre meg som leder? 360 graders måling av leder/ledere. Undersøkelsen måler styrker og angir utviklingsområder.

 

Den nye medarbeidersamtalen. Avslappet og meget konstruktiv medarbeidersamtale basert på dialog og likeverd. Dette er den gode en-til-en samtalen uten skjemabruk.

 

RAUS-testen. Enkel og informativ arbeidsmiljøundersøkelse til forebygging av sykefravær. Benyttes også til å avdekke miljøproblemer under utvikling, og som grunnlag for medarbeidersamtaler.

 

Grunnleggende innføring i team- og lagbygging. Relasjonsforståelse i arbeidslivet. Alle på laget får en ny forståelse for betydningen av det mellommenneskelige samspillet på arbeidsplassen.

 

Coaching, utviklingssamtaler, moderne prestasjonshjelp. Én til én eller i team. Utviklingssamtaler for å hjelpe ledere og andre personer i nøkkelroller til å utnytte sitt potensiale, prestere bedre, og kvalifisere dem for å mestre større deler av livet eller rollen de innehar.

 

Hjelp til å løse konflikter. Hjelp til praktisk konflikthåndtering der en eller flere er involvert.

 

Ekspertbistand. Hjelp til løsning av hyppig/langvarig fravær. Tilskudd fra NAV gjør tjenesten (på visse betingelser) kostnadsfri for arbeidsgiver.

 

Kontakt oss for en  uforpliktende samtale om hva vi kan hjelpe deg.

Harald Mydland – telefon 5146 4800 - mobil 990 97 878 – email haraldm@aks-as.no