PERSONVERNERKLÆRING FOR AKS

 

AKS har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet. For å kunne utøve myndighet og tilby deg gode tjenester, må vi ofte behandle opplysninger om deg elektronisk eller i et register. I denne erklæringen beskriver vi hvordan vi behandler dine personopplysninger, hva som er formålet, hvilke rettigheter du har og annet. Denne personvernerklæringen handler om hvordan AKS samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

 

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

AKS samler inn og behandler personopplysninger som vi trenger for å tilby deg tjenester eller utføre avtalte oppgaver.

Når vi «behandler personopplysninger», betyr det for eksempel at vi registrerer opplysningene, setter dem sammen, lagrer dem eller utleverer dem.

 

Hva er det rettslige grunnlaget for at vi kan behandle personopplysningene dine?

For å kunne behandle personopplysningene dine må vi ha et rettslig grunnlag. Det kan enten være at du har gitt oss samtykke til å håndtere personopplysningene eller vi skal oppfylle en avtale med deg. Dersom behandlingen er basert på samtykke vil du bli informert om at det er frivillig å gi fra deg opplysningene, og at du har rett til å trekke samtykke tilbake når som helst. 

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvilke personopplysninger AKS AS samler inn, hva vi bruker dem til og hvilke rettigheter du har.

 

Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person som blant annet kan være navn, personnummer, postadresse og mobilnummer. Behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven og vi vil sørge for at bruken av dine opplysninger er i samsvar med loven.

 

Hvem er ansvarlig for dine opplysninger?

NAV er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som gjelder deltakere i arbeidsrettede tiltak vi leverer på oppdrag for NAV. Eigersund kommune er behandlingsansvarlig for personopplysninger som gjelder deltakere i tiltak vi leverer på oppdrag for kommunen.

Daglig leder i AKS er behandlingsansvarlig for alle andre personopplysninger som vi behandler. 

 

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en lovpålagt plikt lagres så lenge lovhjemmelen krever det, for eksempel etter bestemmelser i arkivloven. For tiltaksdeltakere hvor NAV er behandlingsansvarlig vil opplysninger slettes når formålet er oppfylt eller senest etter 90 dager.

Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

AKS sin nettside, www.aks-as.no, bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere, for å tilby publikum tilpassede nettjenester og sikre best mulig brukeropplevelse. En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som lagres på maskinen din.

 

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

AKS lagrer personopplysninger i egnede dataregistre. Alle systemene har tilgangsstyring som sikrer at uvedkommende ikke har adgang til personopplysninger.

 

Hvilke rettigheter har du? 

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter knyttet til de personopplysningene vi behandler om deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene. I dette punktet finner du en oversikt over viktige rettigheter:

 

Rett til begrenset behandling: Du kan ha rett til å kreve begrensning av behandling av egne personopplysninger. Dette innebærer at personopplysningene ikke kan brukes til noe, kun lagres.

 

Rett til innsyn: Du har rett til innsyn i de personopplysningene vi behandler om deg og informasjon om behandlingen.

 

Rett til sletting: Du har rett til å be om at AKS retter eller sletter opplysninger om deg når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige.

 

Rett til dataportabilitet: Du har rett til å få overført dine personopplysninger fra en virksomhet til en annen.

 

Retten til å motsette seg automatiserte avgjørelser og profilering: Automatiserte avgjørelser er beslutninger som utelukkende baseres på maskinell behandling. Med profilering menes å utføre en maskinell analyse for å vurdere en persons helse, økonomiske situasjon, arbeidsprestasjoner, interesser, adferd eller lignende.

 

Retten til å klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om fremgangsmåten på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.no.  

Ønsker du å gjøre dine rettigheter gjeldende kan du få hjelp til dette av AKS sitt personvernombud. Du finner kontaktopplysningene under.

 

Personvernombud

AKS har et personvernombud som passer på at vi følger reglene for behandling av personopplysninger. Personvernombudet kan hjelpe deg hvis du vil bruke rettighetene dine eller trenger informasjon. Du kan kontakte personvernombudet ved å sende en e-post til bentehh@aks-as.no.