Arbeidskompetanse og Service AS, Lindøyveien 105, 4373 Egersund, org.nr. 980 252 949

Made by Kari Kindervåg

  • Facebook Social Icon

Det er terapi å gå på jobb. Det ble redningen for meg. Det å vite at jeg har noe å gå til skaper ro.

Jobbsøker

Oppfølging

Hva inneholder oppfølging?

Oppfølging er et tiltak for deg som har behov for bistand til å få skaffe eller beholde en jobb. I tiltaket kan du blant annet få veiledning, råd og bistand til:

  • opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter

  • jobbsøking

  • tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon

  • praktiske oppgaver knyttet til arbeid eller gjennomføring av tiltaket

Når du ikke har et arbeidsforhold
Hvis du ikke har et arbeidsforhold vil oppfølgingen gå ut på å styrke kompetansen og motivasjonen din som jobbsøker, og hjelpe deg med å søke jobb. Du får nødvendig og tilstrekkelig oppfølging både i jobbsøkingsfasen og i startfasen av ordinært arbeid, og om nødvendig får du hjelp med tilrettelegging av arbeidssituasjonen.

 

Når du har et arbeidsforhold
Hvis du allerede er i et arbeidsforhold – for eksempel hvis du er sykmeldt – skal oppfølgingen foregå i tilknytning til jobben din. Hvis det viser seg at det ikke er aktuelt å gå tilbake til det arbeidsforholdet du har nå, får du oppfølging med sikte på at du skal få en annen jobb. Før tiltaket starter må NAV ha fått en oppfølgingsplan, der arbeidsgiveren din dokumenterer at bedriftsinterne tiltak er forsøkt eller vurdert, men ikke er mulig å gjennomføre.

Mer informasjon på nav.no