Vi finner ikke lykken vi skaper den.

Ukjent

Informasjon til NAV-ansatte

AKS leverer følgende tilbud:

Se ellers informasjon via link til hvert av tiltakene og mer generelt om våre tilbud under fanen Jobbsøker.

Har du spørsmål angående våre tilbud eller ønsker å drøfte saker med oss når du oss på sentralbord 51 46 48 00.

Faglige spørsmål kan rettes til fagleder Bente Haugen Hovland på telefon 474 67 470, eller e-post: bentehh@aks-as.no.

For spørsmål/saker knyttet til kurs i Yrkesrettet norsk kontaktes Tora Ytterland Silseth på telefon 414 75 497, eller torays@aks-as.no.

For spørsmål/saker knyttet til Ja, vi kan! kontaktes Cecilie Gjersund på telefon 901 66 259, eller e-post: ceciliegt@aks-as.no.

For spørsmål/saker knyttet til Veien til arbeid kontaktes Stine Myklebust på telefon 401 46 724, eller e-post: stinem@aks-as.no

Søknader sendes til:

AKS

Elganeveien 1

4373 Egersund