Du ser så mye i meg som ikke finnes hvis ikke du ser det.

Trygve Skaug

Veien til arbeid

Hva er Veien til arbeid?

  • «Veien til arbeid» er et samarbeidsprosjekt mellom Eigersund kommune og AKS Kompetanse AS.

  • Vi hjelper mennesker som mottar sosialhjelp med å skaffe seg jobb eller starte i utdanning. Tiltaket er primært for sosialhjelpsmottakere under 30 år, men kan også benyttes av øvrige mottakere av sosialhjelp.

  • Vi tar utgangspunktet i den enkeltes jobbønsker. Det handler om å finne riktig jobb til rett person.

  • Vi tilbyr tett oppfølging til både arbeidstaker og bedrift. Oppfølgingen varer så lenge det er behov, også etter at personen har kommet ut i jobb.

Innhold

  • Jobb fremmer integrering i lokalsamfunnet

  • Arbeid og utdanning skaper tilhørighet, livskvalitet og gir økt selvfølelse.

  • Vi kartlegger muligheter, kompetanse og interesser.

  • Vi tar hensyn til den enkeltes preferanser og ønsker og finner en arbeidsplass som matcher dette.

  • Vi gir den oppfølgingen og støtten den enkelte trenger for å få og beholde jobb.

  • Vi samarbeider med NAV -kontoret i Eigersund.

Kontaktinformasjon:

Stine Myklebust
Jobbkonsulent i Veien til arbeid
Mobil : 40 14 67 24
Sentralbord: 51 46 48 00
E-post: stinem@aks-as.no