Så står den der da, helt plutselig

- den sjansen du har ventet på.

Men den overgir seg ikke frivillig.

Du må TA den.

@stjernekast

Jobbmestring

Hva er Jobbmestring?

 • Jobbmestring er et samarbeidsprosjekt mellom Eigersund kommune og AKS Kompetanse AS.

 • Jobbmestring gir tett og systematisk oppfølging.

 • Jobbmestring skal styrke muligheten til å bli mer selvhjulpen og øke deltakelse i arbeidsliv og samfunn.

 • Jobbmestring har som delmål at deltakerne skal oppleve mestring, som igjen skaper håp og muligheter.

 • Jobbmestring skal bidra til at deltakerne får bruke språk i reelle arbeidssituasjoner, for å øke sine norskkunnskaper og samtidig få bedre kjennskap til norsk arbeidsliv.

 • Jobbmestring har fokus på bistand knyttet til «jobbsøkerprosessen» og arbeidsformidling, for mennesker med innvandrerbakgrunn. De får støtte til å skaffe seg jobb eller starte i utdanning. 

 • Vi tar utgangspunktet i den enkeltes jobbønsker. Det handler om å finne riktig jobb til rett person.

 • Vi tilbyr tett oppfølging til både arbeidstaker og bedrift. Oppfølgingen varer så lenge det er behov, også etter at personen har kommet ut i jobb.

Innhold

 • Jobb fremmer integrering i lokalsamfunnet

 • Arbeid og utdanning skaper tilhørighet, livskvalitet og gir økt selvfølelse.

 • Vi kartlegger muligheter, kompetanse og interesser.

 • Vi tar hensyn til den enkeltes preferanser og ønsker og finner en arbeidsplass som matcher dette.

 • Vi gir den oppfølgingen og støtten den enkelte trenger for å få og beholde jobb.

 • Vi samarbeider med NAV -kontoret i Eigersund.

Kontaktinformasjon:

Bente Haugen Hovland

Fagleder

E-post: bentehh@aks-as.no

Tlf. arbeid: 47467470

Elisabet Hovland

Jobbkonsulent

E-post: elisabeth@aks-as.no

Tlf. arbeid: 95486189