Jeg var i behandling og hadde ikke mye håp om jobb. Det er viktig å ikke gi opp. Går det for meg,  

så går det for alle.

Jobbsøker

Jobbmestrende Oppfølging

Hva er Jobbmestrende Oppfølging?

Jobbmestrende oppfølging (JMO) er et tilbud til personer med alvorlige psykiske helseproblemer.

Målet er å komme ut i ordinært arbeid. AKS Kompetanse AS leverer tilbudet Jobbmestrende Oppfølging i kommunene i Dalane og i Hå. Vi vil ha et tett samarbeid med  spesialisthelsetjenesten for den enkelte som mottar et tilbud i Jobbmestrende Oppfølging.

Hva inneholder Jobbmestrende Oppfølging?

  • Jobbmestrende oppfølging innebærer tett og individuelt tilrettelagt oppfølging av deg som er hindret i å delta i arbeidslivet på grunn av en psykisk lidelse.

  • Oppfølgingstilbudet du får baserer seg på en metodikk med fokus på symptomrettet og mestringsorientert oppfølging.

  • Deltakerne kan få arbeidsutprøving og -trening med tett oppfølging og veiledning ihht. sitt behov. 

  • I tillegg vektlegges opplæring av både deltakerne og tiltaksarrangør/arbeidsgiver i forhold til kommunikasjonstrening, problemløsning, nettverksarbeid og arbeidshindringer som kan oppstå ved ulike symptomer.

  • I tillegg kan det gis IT-basert kognitiv trening.

  • Tiltaket innebærer et tett samarbeid mellom deltaker, NAV, behandlingsapparat og AKS.

Mer informasjon på nav.no