Ja, vi kan! ble redningen for meg. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle klare det. Nå er jeg i full jobb.

Tidligere jobbsøker

Ja, vi kan!

Hva er Ja, vi kan!

AKS Kompetanse AS driver Ja, vi kan! på vegne av Eigersund kommune. Jobbprosjektet er en strategi og metode innen arbeidsrehabilitering for mennesker med psykiske helseproblemer og/eller rusutfordringer. Det legges vekt på å hjelpe dem med å skaffe seg vanlige jobber i det ordinære arbeidslivet og gi dem den støtten de trenger for å lykkes på arbeidsplassen. Effektiv jobbsøking og raske resultater prioriteres, men gjøres i et tempo som er komfortabelt for arbeidssøker. Metoden er basert på de 8 sentrale prinsippene i IPS. Vanlige jobber fremmer integrering i lokalsamfunnet.

«Ja, vi kan!» tilbys til innbyggere i Eigersund kommunene. Vi hjelper  mennesker som har eller har hatt psykiske helseproblemer og/eller rus med å skaffe seg jobb. Vi tar utgangspunktet i den enkeltes jobbønsker. Det handler om å finne riktig jobb til rett person. Vi tilbyr tett oppfølging både til arbeidstaker og bedrift. Oppfølgingen skal vare så lenge det er behov, også etter at personen har kommet ut i jobb. Prosjektet bygger på prinsippene i IPS modellen (individuell plassering og støtte).

Innhold

  • Vi kartlegger muligheter, kompetanse og interesser.

  • Vi tar hensyn til preferanser og finner en arbeidsplass som matcher jobbsøker.

  • Vi gir den oppfølgingen og støtten den enkelte trenger for å få og beholde jobb.

  • Vi samarbeider med behandlere og det lokale NAV -kontoret i Eigersund.