You can’t stop the waves, but you can learn to surf.

Kabat-Zinn

Et arbeidsliv i balanse

Mindfulness handler om å utvikle evnen til å håndtere stress, distraksjoner, endring og utfordrende relasjoner. Kurset består av praktiske øvelser, samt teoretiske innfallsvinkler til temaene. Målet er at kursdeltakerne tilegner seg ferdigheter for å mestre det som oppleves som krevende eller vanskelig på en bedre måte. Vi tror at en tilpasset innføring av mindfulness blant annet vil bidra til å forbedre eller ivareta arbeidsmiljø, samt redusere sykefravær.

Mindfulness: Mindfulness er en holdning kjennetegnet av en aksepterende oppmerksomhet på det som skjer i øyeblikket. Systematisk trening i mindfulness kan blant annet føre til redusert stress og økt livskvalitet.

Stressmestring: Stress defineres som både følelsesmessige og fysiske påkjenninger. I kurset fokuseres det på hvordan en mestrer slikt stress, og det gis opplæring i teknikker som kan redusere stressnivået. 

Relasjonshåndtering: Effektiv samhandling i mellommenneskelige relasjoner oppnås ved hjelp av blant annet kommunikasjon, oppmerksomhet og

ivaretakelse av selvrespekt. Hvordan

ber man andre om noe, og hvordan si

nei når andre ber en om noe?