You can’t stop the waves, but you can learn to surf.

Kabat-Zinn

Et arbeidsliv i balanse

Mindfulness handler om å utvikle evnen til å håndtere stress, distraksjoner, endring og utfordrende relasjoner. Kurset består av praktiske øvelser, samt teoretiske innfallsvinkler til temaene. Målet er at kursdeltakerne tilegner seg ferdigheter for å mestre det som oppleves som krevende eller vanskelig på en bedre måte. Vi tror at en tilpasset innføring av mindfulness blant annet vil bidra til å forbedre eller ivareta arbeidsmiljø, samt redusere sykefravær.

Mindfulness: Mindfulness er en holdning kjennetegnet av en aksepterende oppmerksomhet på det som skjer i øyeblikket. Systematisk trening i mindfulness kan blant annet føre til redusert stress og økt livskvalitet.

Stressmestring: Stress defineres som både følelsesmessige og fysiske påkjenninger. I kurset fokuseres det på hvordan en mestrer slikt stress, og det gis opplæring i teknikker som kan redusere stressnivået. 

Relasjonshåndtering: Effektiv samhandling i mellommenneskelige relasjoner oppnås ved hjelp av blant annet kommunikasjon, oppmerksomhet og

ivaretakelse av selvrespekt. Hvordan

ber man andre om noe, og hvordan si

nei når andre ber en om noe?

Kontaktperson

Bente Haugen Hovland

E-post: bentehh@aks-as.no

Tlf. arbeid: 47467470