Vi har ikke råd verken som samfunn, eller i bedriftslivet til å la være å nytte de ressursene folk sitter inne med.

Hallvar Ween

Informasjon til arbeidsgiver

Rekruttering

AKS kan gi støtte til å finne aktuelle arbeidstakere basert på dine behov. Ta gjerne kontakt med oss.

Samarbeid

AKS ønsker samarbeid med et bredt spekter av arbeidsgivere – ved rekrutteringsbehov, samt for praksis, utprøving og utvikling

Ringer i Vannet

Ringer i Vannet (RIV) – En NHO satsing og strategi for inkluderende arbeidsliv og inkluderende rekruttering.

•RIV-avtale med lokal arbeidsinkluderingsbedrift som sikrer deg en kontaktperson som kjenner din virksomhet og dens behov i forbindelse med rekruttering og kvalifisering.

AKS Samarbeidsavtaler

•Virksomheter som ikke er NHO-medlemmer

•En samarbeidsavtale tilkjennegir en intensjon om samarbeid omkring praksis og rekruttering. AKS tilbyr en kontaktperson som blir kjent med virksomheten og dens behov.

 

Rådgivning/Kurs

  • Omstilling/nedbemanning – jobbsøkerkurs og/eller karriereveiledning for ansatte

  • Tilrettelegging – tilpasninger av arbeidssituasjon arbeidsgiver/arbeidstaker

  • Sykefravær – ROS-kartlegging: Ressursorientert samtale med både arbeidstaker og arbeidsgiver​

  • Ekspertbistand NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand hvis en arbeidstaker har lange og/eller hyppige sykefravær

 

Skreddersydde kurs - Et arbeidsliv i balanse og Relasjonsledelse

AKS tilbyr skreddersydde kurs for din virksomhet. Vi tilbyr blant annet kurset Et arbeidsliv i balanse, med fokus på mindfulness, stressmestring og relasjonshåndtering, samt kurs og veiledning innen Relasjonsledelse. Finn mer info. via linkene eller ved å gå inn via menyen øverst på siden.

Kompetansepluss 

•Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

• AKS har ansatte som er kurset i og har erfaring fra Kompetansepluss-opplæring i samarbeid med arbeidsgivere. Ta gjerne kontakt om dere er interessert i et samarbeid omkring heving av basiskompetanse hos ansatte.

• Ytterligere informasjon om ordningen finner du her.