Det viktigste er ikke hva du har, men hvem du har

Jobbsøker

Arbeidsforberedende trening

Hva inneholder Arbeidsforberedende trening?

Gjennom Arbeidsforberedende trening (AFT) tilbyr AKS Arbeid AS avklaring, arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring. Målet med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å skaffe arbeid.

Arbeidsutprøving

Det legges vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv etter en innledende fase av arbeidsforberedende karakter i et tilrettelagt arbeidsmiljø. Tiltaket tilbyr kartlegging av kompetanse og karriereveiledning. Det kan også gis tilrettelagt opplæring som kan legge til rette for et yrkesfaglig løp

 

Hos oss får du mulighet til å prøve ut arbeidsoppgaver, du får arbeidstrening, opplæring og veiledning. Sammen med deg vil vi kartlegge dine yrkesinteresser og muligheter på arbeidsmarkedet.

Gjennom AFT får du:

  • Veiledning

  • Interessekartlegging og støtte til veivalg - avklare muligheter og behov vedrørende skolegang og yrkesliv.

  • Tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging på interne arenaer og hos ordinære virksomheter i samarbeid med arbeidsgivere i regionen. 

  • Prøve ut dine evner og interesser i forhold til ulike arbeidsoppgaver.

  • Undervisning og egenaktivitet innen områder som vurderes som viktige for din videre prosess.  

  • Hjelp til å lage en realistisk plan med framtidige mål sett ut fra din situasjon.

Mer informasjon på nav.no​