våreansatte

Her finner du telefonnummer og mail til våre ansatte, vårt sentralbord og vår kantine. Vi ser frem til å kunne hjelpe deg.

AKS_Kari_Kinderva¦èg-6693-Edit sh_edited.jpg

Daglig leder

AKS Arbeid AS

AKS Kompetanse AS

Kari Kindervåg

E-post: karik@aks-as.no
Tlf. arbeid: 48959054/priv. 99443723

AKS-AS Ansatte-Mat-4140-Edit web sh.jpg

Markedskonsulent - Relasjonsbygger

AKS Arbeid AS

AKS Kompetanse AS

Harald Mydland

E-post: haraldm@aks-as.no
Tlf.nr.:      99097878

AKS-AS Ansatte-Mat-4060-Edit web sh.jpg

Jobbkonsulent

AKS Kompetanse AS

Unn Therese Omdal

E-post: unnto@aks-as.no
Tlf. arbeid: 48991074

AKS-AS Ansatte-Mat-4114-Edit web sh.jpg

Fagleder

AKS Arbeid AS

AKS Kompetanse AS

Bente H. Hovland

E-post: bentehh@aks-as.no
Tlf. arbeid: 47467470

AKS-AS Ansatte-Mat-4007-Edit web sh.jpg

Jobbkonsulent

AKS Arbeid AS

AKS Kompetanse AS

Elisabet Hovland

E-post: elisabeth@aks-as.no
Tlf. arbeid: 95486189

AKS_1.jpg

Jobbkonsuent 

AKS Kompetanse AS

Annette N. Hadland

E-post: annettenh@aks-as.no
Tlf. arbeid: 40673088

AKS_3.jpg

Jobbkonsulent

AKS Kompetanse AS

Frode Larsen

E-post: frodel@aks-as.no
Tlf.: 41475497

AKS AS 2017-8029-Edit sh.jpg

Jobbkonsulent

AKS Kompetanse AS

Stine Myklebust

E-post: stinem@aks-as.no
Tlf. arbeid: 40146724

AKS AS 2017-8023-Edit sh.jpg

Jobbkonsulent 

AKS Arbeid AS

Kine H.  

E-post: kinemhn@aks-as.no
Tlf. arbeid: 40146723

AKS-AS Ansatte-Mat-3961-Edit web sh.jpg

Jobbkonsulent

AKS Kompetanse AS

Cecile Gjersund

E-post: ceciliegt@aks-as.no
Tlf. arbeid: 90166259

AKS-AS Ansatte-Mat-4075-Edit web sh.jpg

Jobbkonsulent

AKS Arbeid AS

Ingrid Tofte

E-post: ingridte@aks-as.no
Tlf. arbeid: 48991075

AKS_ansatte-6767-Edit sh.jpg

Kantineleder

AKS Arbeid AS

Synnøve Netland

E-post: synnoven@aks-as.no
Tlf. arbeid: 90624833/privat: 95893377

Åse Kristine Aamodt

Kantinemedarbeider

AKS Arbeid AS

E-post: aseka@aks-as.no
Tlf. arbeid: 90041387

Kantine 

AKS Arbeid AS

Egersund Forum

E-post: kantineforum@aks-as.no

Tlf.:      90624833

AKS Kompetanse AS

Egersund Forum

Elganeveien 1

4373 Egersund

Sentralbord

AKS Arbeid AS/AKS Kompetanse AS

E-post: post@aks-as.no
Tlf. sentralbord: 51464800

AKS Arbeid AS

Egersund Forum

Elganeveien 1

4373 Egersund

Ta gjerne kontakt

AKS Arbeid AS

AKS Kompetanse AS

- Har du behov for arbeidskraft?

- Har du spørsmål om våre tilbud?

- Ønsker du informasjon om kurs?

- Ønsker du å drøfte skreddersydde tilbud til din virksomhet?

 

Ingen spørsmål er for store og ingen spørsmål er for små.