AKS Kompetanse AS

 

AKS Kompetanse AS er leverandør av flere ulike tjenester på vegne av NAV og kommuner. Vi er en samarbeidspartner for rekruttering av arbeidskraft til næringslivet. Ved å matche arbeidsgiveres kompetansebehov med jobbsøkeres ressurser oppnår vi økt arbeidsinkludering og bidrar til å gi mennesker muligheter. 

 

AKS Kompetanse tilbyr i tillegg kurs og veiledning til virksomheter og private. AKS Kompetanse AS er samarbeidspartner med Relasjonsledelse Norge og kan tilby veiledning, innføring i tema og verktøy. AKS Kompetanse AS kan tilby sertifiserte instruktører i Mindfulness Based Coping og har utviklet konseptet Et arbeidsliv i balanse. Vi har også ansatte med kurs innen konseptet Tankevirus. AKS Kompetanse AS kan være en samarbeidspartner i sykefraværssaker hvor NAV sin ordning med Ekspertbistand vurderes som hensiktsmessig. Vi kan også være en samarbeidspartner for virksomheter som ønsker å søke om støtte til basiskompetanseopplæring for ansatte via Kompetanseplussordningen. AKS Kompetanse AS kan også bidra med karriereveiledning m.m. for virksomheter i omstilling.  

Ønsker du å høre mer om hva vi kan tilby kan du ta kontakt med:

Bente Haugen Hovland