Arbeidskompetanse og Service AS, Lindøyveien 105, 4373 Egersund, org.nr. 980 252 949

Made by Kari Kindervåg

  • Facebook Social Icon

Velkommen til AKS

Arbeid er målet!

AKS er en arbeidsinkluderingsbedrift som jobber aktivt med å finne de gode løsningene i arbeidslivet. Dette skjer i tett samarbeid med samfunnsbevisste virksomheter, som har rekrutteringsbehov og/eller ønsker å bidra gjennom å tilby arenaer for trening og utvikling. Vi har et individuelt fokus rettet mot ressurser, kvalifisering og løsninger i arbeidslivet. Selskapet er tilbyder av kurs og tjenester innen arbeids- og inkluderingsområdet.

Glass Conference Room